Selamat Datang Ke Portal Aplikasi

Digital Sabah

eLesen

Merupakan sistem permohonan dan pembaharuan Lesen Berniaga (Trading License) orang awam secara online di daerah Sabah

Senarai Tender/Sebutharga

Iklan senarai Tender/ Sebutharga

ePP

Sistem permohonan pelan pembangunan atas talian. Cepat, telus dan effisien antara pemohon dengan Pihak Berkuasa Tempatan dan Jabatan Teknikal

Mengemudi Sabah Kearah

Kerajaan Digital

Portal Digital Sabah dibangunkan untuk melaksanakan transformasi pendigitalan bagi penyampaian perkhidmatan kerajaan yang lebih cekap, telus dan efektif.